HR-10110 Zagreb, Trešnjevka, Mošćenička ulica 3

Postoji danas duhovna hitnost jer svijet trpi na mnogim razinama. Toliki su mladi izgubljeni, ne znaju koji je smisao njihova života, prepuštaju se najizopačenijemu i najdestruktivnijem ponašanju, postaju robovi najglupljih moda i najgorih ovisnosti. Terezije Avilska u svoje vrijeme reče: „Svijet gori, stoga nije vrijeme za bavljenje nevažnim stvarima“.

Moramo jasno sagledavati situacije u kojoj se svijet sada nalazi. Nećemo se prepustiti strahu već ćemo puni nade svoje molite upućivati Onome koji je gospodar vremena.  U toj perspektivi molitveni život je važan. Svatko mora naći minimum vremena za molitvu. Molitva nije izgubljeno vrijeme, naprtiv to je disanje svijeta. Ništa toliko ne pročišćava dušu kao molitva.

Kada bi u našem životu bilo malo manje televizije i interneta i malo više molitve, bilo bi više mira. Zato je potrebno pronalaziti zdravi ritam u kojem se stječu dobre navike i znati odvajati vrijeme koje će biti rezervirano za molitvu.