HR-10110 Zagreb, Trešnjevka, Mošćenička ulica 3

Sveti Franjo Saleški

Sveti Franjo Saleški (1567 – 1622), biskup i crkveni naučitelj, te jedan je od najpoznatijih učitelja duhovnog života i omiljeni duhovni pisac. Bio je uspješan propovjednik. Poznat i po svojim teološkim spisima, osobito o temama duhovnog vodstva i duhovne formacije. Najvažnije djelo mu je “Filotea” ili “Uvod u pobožni život“.

Molitva Majci Božjoj Svetog Franje Saleškog

Spomeni se i sjeti preblaga Djevice da si ti moja Majka, a ja da sam tvoj sin; da si ti moćna, a ja da sam jako siromašan, plašljiv i slab. Molim te preblaga Majko da me vodiš na svim mojim putovima i u svim mojim djelima. Ne reci mi, divna Majko, da ti ne možeš pomoći, budući da ti je tvoj ljubljeni Sin dao svaku moć na nebu i na zemlji. Ne reci mi da nisi dužna da to učiniš, jer si Majka svih ljudi, a osobito moja Mama. Kad ti ne bi mogla, ispričavao bih te govoreći: istina je da je moja Mama i da me ljubi kao svoga sina, ali nema sredstava niti mogućnosti da mi pomogne. Kad ti ne bi bila moja Mama, imao bih strpljivosti i rekao bih: ima sve mogućnosti da mi pomogne, ali jao, nije moja majka i stoga me ne ljubi. No naprotiv ne, o preblaga Djevice, ti si moja Mama i k tome si jako moćna: kako bih te mogao ispričati kad mi ne bi pomogla i pružila svoju pomoć? Vidiš dobro, o Mama, da si primorana poslušati sve moje molbe. Poradi časti i slave svoga Isusa, primi me kao svoje dijete, a da ne gledaš na moju bijedu i grijehe. Oslobodi moju dušu i moje tijelo od svakog zla i daj mi sve kreposti, nadasve poniznost. Obdari me svim darovima, svim dobrima i svim milostima koje se mile Presvetom Trojstvu, Ocu, Sinu i Duhu Svetomu. Amen.