Proslava Tijelova u kapeli Corpus Domini

Blagdan kapele Corpus Domini - Tijelovo
Četvrtak, 11. lipnja 2009.
TEMA: Euharistija u poslanicama sv. Pavla apostola

SVETE MISE NA SVETKOVINU TIJELOVA
7.00 - predslavi don Pavao Crnjac, rektor
9.00 - predslavi fra dr Smiljan Kožul, voditelj pokreta krunice za obraćenje i mir.
19.00 - predslavi mons. Vladimir Stanković, kanonik
Pjeva zbor «Corpus»

DNEVNA ADORACIJA OD 7.00 DO 18.30, KRUNICA I EUHARISTIJSKI BLAGOSLOV.

DUHOVNA PRIPREMA: SVEČANA TRODNEVNICA S POČETKOM U 19 SATI.
Tema: Euharistija u navještaju sv. Pavla apostola

Ponedjeljak, 08. lipnja.
Predslavi: fra dr Smiljan Kožul, voditelj pokreta krunice
Pjeva: Zbor mladih Župe sv. Marka Križevčanina.

Utorak, 09. lipnja
Predslavi: fra dr Smiljan Kožul,voditelj pokreta krunice
Pjeva: Zbor sjemeništaraca Međubiskupijskog sjemeništa u Zagrebu.

Srijeda, 10. lipnja
Predslavi: fra dr Smiljan Kožul, voditelj pokreta krunice
Pjeva zbor studentica "Diva Grabovčeva"

Poslije mise koncert duhovnih pjesama izvodi zbor studentica "Diva Grabovčeva" Zagreb

DOĐITE, POKLONIMO SE!