24 SATA PRED GOSPODINOM

U kapeli CORPUS DOMINI adoracija dan i noć

POST, MOLITVA I ADORACIJA

ZA DOMOVINU I OBITELJ

Petak 13. TRAVNJA

6:30 SVETA MISA

7:30 Adoracija po grupama i pojedinačno

24:00 Adoracija u tišini do 6:30

Subota 14. TRAVNJA

6:30 SVETA MISA

7:00 Adoracija po grupama

16:50 Blagoslov i završetak adoracije

17:00 SVETA MISA

 

DOĐITE, POKLONIMO SE!