POZIV NA MOLITVU ZA DOMOVINU

U kapeli CORPUS DOMINI održava se adoracija MOLITVA ZA DOMOVINU dan i noć u petak 23. na subotu 24. ožujka 2018.  Molitvu pred Gospodinom za Domovinu animira molitvena zajednica „Molitva i Riječ“. Molimo da se obustavi „ideološka kolonizacija“ naše Domovine. Početak adoracije je u 20 sati. (P.C.)