BLAGOSLOV NOVOG KRIŽNOG PUTA U KAPELI CORPSU DOMINI

U kapeli Corpus Domini postavljen je novi križni put kao spomen na obilježavanje 75 godina početka adoracije u njoj. Novi križni put će blagosloviti mons. Ivan Šaško u petak 23. ožujka. Poslije blagoslova obavit će se pobožnost križnog puta i Sveta misa.

Novi križni put je naslikao akademski slikar Željko Šegović iz Dugog Sela, prema interpretaciji križnog puta u stilu Beuronske škole sakralne umjetnosti iz Beurona u Južnoj Njemačkoj. Zbog malog prostora kapele postaje su grupirane u četiri skupine i postavljene na desnoj strani ispod vitraja kapele. Likovi na postajama Novog križnog puta prikazane su u skladnim bojama i vrlo dinamičnim scenama. One donose stvarnu sliku onoga što se zbivalo na ulicama Jeruzalema kad se  Isus s križem uspinjao na Kalvariju. U postavljanju križnog puta sudjelovali su mnogi dobrotvori i suradnici. (P.C.)