HR-10110 Zagreb, Trešnjevka, Mošćenička ulica 3

Adoracija u uskrsnom vremenu

MODEL ADORACIJE U USKRSNOM VREMENU

 

Pjesma: Gdje je ljubav

Voditelj:
Bože, koji na ovaj spomen Vazma sabireš svoju putujuću Crkvu u svijetu, daj nam svoga Svetog Duha, da u slavljenju euharistijskog otajstva prepoznamo Krista raspetoga i uskrsloga, koji otvara naša srca razumijevanju Svetog pisma i objavljuje nam se u lomljenju kruha. On je Bog koji živi i kraljuj se tobom u jedinstvu Duha Svetoga po sve vijeke vjekova. Amen.

Iz svetog Evanđelja po Luki
„13 I gle, dvojica su od njih toga istog dana putovala u selo koje se zove Emaus, udaljeno od Jeruzalema šezdeset stadija. 14 Razgovarahu međusobno o svemu što se dogodilo. 15 I dok su tako razgovarali i raspravljali, približi im se Isus i pođe s njima. 16 Ali prepoznati ga – bijaše uskraćeno njihovim očima. 17 On ih upita: “Što to putem pretresate među sobom?” Oni se snuždeni zaustave 18 te mu jedan od njih, imenom Kleofa, odgovori: “Zar si ti jedini stranac u Jeruzalemu te ne znaš što se u njemu dogodilo ovih dana?” 19 A on će: “Što to?” Odgovore mu: “Pa ono s Isusom Nazarećaninom, koji bijaše prorok – silan na djelu i na riječi pred Bogom i svim narodom: 20 kako su ga glavari svećenički i vijećnici naši predali da bude osuđen na smrt te ga razapeli. 21 A mi se nadasmo da je on onaj koji ima otkupiti Izraela. Ali osim svega toga ovo je već treći dan što se to dogodilo. 22 A zbuniše nas i žene neke od naših: u praskozorje bijahu na grobu, 23 ali nisu našle njegova tijela pa dođoše te rekoše da su im se ukazali anđeli koji su rekli da je on živ. 24 Odoše nato i neki naši na grob i nađoše kako žene rekoše, ali njega ne vidješe.” 25 A on će im: “O bezumni i srca spora da vjerujete što god su proroci navijestili! 26 Nije li trebalo da Krist sve to pretrpi te uđe u svoju slavu?” 27 Počevši tada od Mojsija i svih proroka, protumači im što u svim Pismima ima o njemu. 28 Uto se približe selu kamo su išli, a on kao da htjede dalje. 29 No oni navaljivahu: “Ostani s nama jer zamalo će večer i dan je na izmaku!” I uniđe da ostane s njima. 30 Dok bijaše s njima za stolom, uze kruh, izreče blagoslov, razlomi te im davaše. 31 Uto im se otvore oči te ga prepoznaše, a on im iščeznu s očiju. 32 Tada rekoše jedan drugome: “Nije li gorjelo srce u nama dok nam je putem govorio, dok nam je otkrivao Pisma?” 33 U isti se čas digoše i vratiše u Jeruzalem. Nađoše okupljenu jedanaestoricu i one koji bijahu s njima. 34 Oni im rekoše: “Doista uskrsnu Gospodin i ukaza se Šimunu!” 35 Nato oni pripovjede ono s puta i kako ga prepoznaše u lomljenju kruha.“ (Lk 24, 13-25)
Riječ Gospodnja

Voditelj: Isuse, daruj nam mir, plod pomirenja koji Bog daje ljudima. Molimo zajedno:

Svi: Ostani s nama, Gospodine!

1. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, i daj Duha Svetoga Crkvi, svojoj zaručnici, da živi u punini radost uskrsnuća, molimo te.

2. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, i daj nam svima koji te traži iskrenim srcem, da čuju tvoju riječ života, molimo te.

3. Čitač: Gospodine, daruj svoj mir narodima koji su u ratu, a onima koji su u bijedi i čekaju oslobođenje, daruj pravi mir, molimo te.

4. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, i daj svoju vedrinu onima koji zazivaju tvoje milosrđe da ustanu na novi i vjerni život, molimo te.

5. Čitač: Ostani s nama Gospodine, i prati hod tvoji učenika, napose onih koji su ožalošćeni i razočarani nad životom, molimo te.

6. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, poslušaj naše napore i razočaranja kad se osjećamo sami i ostavljeni, te nam se čini da smo ostavljeni i od Tebe, molimo te.

7. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, i lomi kruh koji neka nam otvori oči i obraduj srce, koje je ražareno tvojom Riječi, molimo te.

8. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, i učini nas svojim jakima svjedocima u ovome društvu koje je su sebi bogato i siromašno, radosno i žalosno.

9. Čitač: Ostani s nama, Gospodine, jer bez tebe je svijet žalostan, hod bez tebe je bez cilja i bez radosti, molimo te.

Pjesma: Kriste, budi naša radost.

Zajedničko čitanje prvog komentara
Voditelj: Znadem li slušati Gospodina? Pozivam li se na njegovu prisutnost? Prepoznajem li ga u životu po Duhu Svetome? Znadem li biti pouzdan njegov svjedok?

Šutnja i osobno razmišljanje.

Gospodine Isuse, hodi još s nama na našemu putu; uspori svoj korak da te možemo stići i reći ti tvoje patnje, priopćiti ti razočaranja koja nas čine slijepima, nesposbnima da te prepoznamo i radujemo se tvojoj pobjedi na zlom i smrću.
Daj nam, Gospodine, svoga Duha da slušamo tvoju riječ i otkrijemo istinu tvoga Uskrsa. Da otkrijemo novost poruke koju nastavljamo ponavljati tako da ne mijenja naš život. Pomozi nam, Gospodine, da se ne osjetimo sami, i da ne mislimo da smo ostavljeni. Napose, Gospodine, da ne smatramo da se moramo sučeliti sami sa stvarnošću, konkretnom i aktualnom povijesti, u koju nas pozivaš da sijemo sjeme tvoje riječi spasenja.
Gospodine, lomi i dalje među nama kruh i otvori naše srce radosti da mi postanemo tvoji svjedoci, da naviještamo tvoju pobjedu nad zlom i smrću, da budemo glasnici novog i konačnog saveza u ovome svijetu.

Čitanje drugog komentara:
Voditelj: Želimo gledati stvarnost koja nas okružuje ali ne sa strahom onoga koji se osjeća sam nego sa sigurnošću onoga koji je u službi Evanđelja, u sigurnosti da je Krist uskrsnuo i da je prisutan u riječi i kruhu.

Prvi zbor: Gospodine, pred tobom se spominjemo mladića koji se pripremaju da budu tvoji prezbiteri, da predvode slavlje euharistije: pomozi im da otkriju da im Ti govoriš i da lomljeni kruh je tvoje Tijelo koje se predaje za spasenje svijeta.

Drugi zbor: Gsopodine, pred tobom se spominjemo onih koji su još žalosni i razočarani, koji još nisu prihvatili navještaj Tvoje uskrsle pobjede; spominjemo se onih koji su oboljeli na tijelu i koji su ranjeni u srcu i ne znaju naći znak nade i radosti.

Prvi zbor: Gospodine, pred Tobom se spominjemo onih koji su nanovo rođeni po vjeri u svetoj vazmenoj noći. Učini ih svojim plemenitim svjedocima koji su spremni na napor da zasja radost tvoga uskrsnuća i da budu sposobni dati svim ljudima razloge nade koja je u njima.

Drugi zbor: Gospodine, pred tobom se spominjemo onih koji se pripremaju na ređenje za đakona, kao i onih koji se posvećuju redovničkom, misijskom i monaškom životu; spominjemo se zaručnika koji će uskoro slaviti ženidbu i živjeti kršćanski svoju bračnu ljubav. Učini ih, Gospodine, isto tako jakima svojim Duhom, koji obnavlja srce i otvara život tvojoj nadi.

Svi: Gospodin, daj da kao zajednica budemo sposobni slušati tvoju riječ, i spremni da nas ona obasja. Daj, da budemo plemeniti da živimo zajedno s muževima i ženama našeg vremena veliku novost Uskrsa. Daj, da tvoj život obasja naše nebo svjetlom koje odražava ljepotu Očevu koji živi i kraljuje s Tobom i Duhom Svetim u vijeke vjekova. Amen.

Šutnja i osobna molitva.

Divnoj dakle. Euharistijski blagoslov

Pjesma: Ostani s nama, Gospodine.

(Priredio P.C.)