HR-10110 Zagreb, Trešnjevka, Mošćenička ulica 3

Adoracija u božićnom vremenu

EUHARISTIJSKA ADORACIJA U BOŽIĆNOM VREMENU

 

Pjesma: Radujte se narodi

Naviještaj evanđelja

Matej 2, 2-12:
„Mudraci s Istoka pojaviše se u Jeruzalemu raspitujući se: Gdje je taj novorođeni kralj židovski? Vidjesmo gdje izlazi zvijezda njegova pa mu se dođosmo pokloniti.“
Kad to doču kralj Herod, uznemiri se oni sav Jeruzalem s njime. Sazva sve glavare svećeničke i pismoznance narodne pa ih ispitivaše gdje se Krist ima roditi. Oni mu odgovoriše: U Betlehemu judejskom jer ovako piše prorok: A ti, Betleheme, zemljo Judina! Nipošto nisi najmanji među kneževstvima Judinim jer iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj – Izrael!
Tada Herod potajno dozva mudrace i razazna od njih vrijeme kad se pojavila zvijezda. Zatim ih posla u Betlehem: Pođite, reče, i pomno se raspitajte za dijete. Kad ga nađete, javit mi da i ja pođem te mu se poklonim.“
Oni saslušavši kralja, pođoše. I gle, zvijezda kojoj vidješe izlazak iđaše pre njima sve dok ne stiže i zaustavi se povrh mjesta gdje bijaše dijete. Kad ugledaše zvijezdu, obradovaše se radošću veoma velikom. Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom, padnu ničice i poklone mu se. Otvore mu svoje blago i prinesu mu darove: zlato, tamjan i smirnu. Upućeni zatim u snu da se ne vraćaju Herodu, otiđoše drugim putem u svoju zemlju.“
Riječ Gospodnja

Meditacija:

Gdje se nalazi novorođen kralj? Pitali se u se mudraci o kralju čije im je rođenje otkrila zvijezda s Istoka. Ta zvijezda je bila vodič: ona je znak Bogojavljenja. A na Herodovu dvoru kad su čuli pitanje: Gdje se rodio? Pronašli su odgovor u Svetom pismu: U Betlehemu judejskome, jer je ovako piše prorok: „A ti, Betleheme, zemljo Judina! Iz tebe će izaći vladalac koji će pasti narod moj.“ Mudraci su se uputili prema Betlehemu. Na putu ih je vodila njihova zvijezda i riječi proroka Izaije. I kad su došli, našli su novorođeno dijete: „Uđu u kuću, ugledaju dijete s Marijom, majkom njegovom.“ Taj put mudraca je ujedno i unutarnji put. To je put naše vjere k Bogu. Kad se Bog objavljuje čovjeku, objavljuje mu se u njegovoj unutarnjosti. I tu je izvor naše vjere. Njihov put nije ih vodio u Betlehem, nego ih je vodio Bogu, onome Bogu koji je nevidljiv, iako se objavljuje preko onoga što je vidljivo. Tri su mudraca pozvani da budu svjedoci onoga što je u objavi nevidljivoga vrhunac i granica: Bog se objavio kao čovjek tako što je postao čovjekom. U očima mudraca objavio se kao dijete u rukama Marijinim. Tu je unutarnji, duhovno put mudraca dosegao do svoje temeljne točke. I kad su to doživjeli, onda su se vratili u svoju domovinu, noseći u svome srcu svoje vlastite vjere puninu božanske objave: velika djela Božja!
Pozvani smo i mi da svojim životom svaki dan svjedočimo o neizmjernoj Ljubavi Onoga koji se utjelovio radi našega spasenja.

Osobna adoracija.

Božićna pjesma. Tri kralja jahahu ili Veselje ti navješćujem

Molitva sv. Alfonza Ligurija (moli se zajedno)
Gospodine moj, Isuse Kriste, koji si iz ljubavi prema ljudima dan i noć u ovom Sakramentu boraviš, te pun milosrđa i ljubavi zoveš i primaš sve koji te dolaze pohoditi: ja vjerujem da si prisutan u ovom svetom otajstvu. Smjerno ti se klanjam i hvalim te za tolike milosti koje si mi udijelio, osobito što si mi darovao svoju majku Mariju za zaštitnicu i što si me pozvao da te u ovoj crkvi pohodim.
Pozdravljam premilo Srce tvoje, a s triju razloga hoću ga pozdraviti: prvo, da ti zahvalim za tako veliki dar; drugo, radi zadovoljštine za sve uvrede što ti ih u ovom Sakramentu nanose tvoji neprijatelji; treće, kanim ti se ovim pohodom pokloniti na svim mjestima diljem Zemlje, na kojima te u presvetom Sakramentu najmanje štuju i najviše na te zaboravljaju.
Isuse moj, ljubim te svim srcem svojim. Kajem se što sam dosad toliko puta uvrijedio tvoju neizmjernu dobrotu. Odlučujem da te odsada, uz tvoju milost, neću više uvrijediti. A sada, evo svega sebe, kakav već jesam nevoljan, tebi posvećujem i svu ti volju svoju, sva čuvstva i sve želje i stvari svoje darujem, odričući ih se.
Ubuduće učini sa mnom i s mojim stvarima sve što hoćeš. Samo te molim, i želim da mi dadeš, da te ljubim, da u dobru ustrajem do smrti, da volju tvoju potpuno izvršim. Preporučam ti duše u čistilištu, osobito one koje su štovale presveti oltarski Sakrament i blaženu Djevicu Mariju. Preporučam ti i sve nevoljne grješnike, ljubljeni moj Spasitelju, sjedinjujem sva čuvstva svoje s čuvstvima premilostivog Srca tvoga, i tako ujedinjena prikazujem ih vječnom Ocu tvome moleći ga u tvoje ime da ih tebi za ljubav primi i usliši. Amen.

Prosbena molitva:
Voditelj: Sestre i braćo, zazovimo Boga, kao što su ga zazvali mudraci, koji im je objavio slavu svoga Sina. Svaki može reći neku svoju nakanu. Molimo zajedno i recimo: Dođi Gospodine Isuse.
1) Podrži, Gospodine, svoju Crkvu u naviještanju evanđelja u svakom dijelu zemlje, napose u narodima u kojima trpi progonstvo i podnosi druge teškoće, molimo te.
2) Učvrsti Gospodine, našu vjeru koja se nalazi u kušnjama svagdanjeg života, molimo te.
3) Spasi, Gospodine, sve one koji trpe mržnju i nasilje. Pomozi narodima koji su u ratu da mogu donijeti smione odluke u za ostvarenje mira, molimo te.
4) Ti koji si ljubav koja prašta, daj svojoj Crkvi odvažnost da svjedoči svakog dana za mir u svijetu, molimo te.
5) Zaštiti, Gospodine, sve one koji su se dali na službu braći ljudima u Caritasu ili na koji drugi način, neka ih tvoja milost prati i podržava da uvijek mogu praštati, molimo te.
6) Prati obitelji koje se raduju rođenju novoga djeteta. Pomozi ih da se uvijek povjere tvojoj ljubavi i vjernosti, molimo te.

Završna molitva:
Sestre i braćo, hvalimo i zahvaljujmo Gospodinu za dobra koja nam je udijelio u ovoj godini. To izrecimo molitvom: Tebe Boga hvalimo. Recitirajmo je naizmjence.

1. Tebe Boga hvalimo, vjerno ispovijedamo,
Vječnog Oca slavimo, složnim glasom pjevamo:
Na nebu te anđeli štuju uvijek s arhanđeli.

2. Kerubini složno svi duboko se klanjaju,
Serafini smjerno ti jednoglasno pjevaju.
Svet, svet je Gospod Bog,
Kralj preslavni puka svoga!

3. Svijet i nebo prepuno Veličanstva tvojega;
Apostoli potpuno hvale Boga svojega:
Proroci Gospodstvu tvom klanjaju se vječitom.

4. Ti Kriste kralju slave, ti vječni sine Očev,
koji si rođen od Djevice Majke,
za spasenje svih ljudi. Amen.


Slijedi Divnoj dakle

Blagoslov

Završna pjesma: Narodi nam se kralj nebeski

(Priredio P.C.)