HR-10110 Zagreb, Trešnjevka, Mošćenička ulica 3

Adoracija

Molitve klanjanja

 

POKLON PORED PRESVETIM

Isuse, Bože moj, ja ti se klanjam ovdje u prisutnom Sakramentu tvoje ljubavi. (Tri puta)
+++

Budi hvaljen i slavljen Isus u Presvetom oltarskom sakramentu, sada i u vijeke vjekova. Amen (Tri puta).
+++

Isuse, vjerujem u te, Isuse, ufam se u te, ljubim te nada sve. Isuse, tebi živim, Isuse, tebi umirem, Isuse, Tvoj sam živ i mrtav.
+++

Bože, naš Oče, molimo te: daj da tvoj Sin Isus Krist bude uvijek za nas put, istina i život, da bismo te po njemu mogli dostojno hvaliti. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
+++

Budi hvaljen, Gospodine Isuse Kriste, Sine živoga Boga. Ti si otkupitelj svijeta, naš Gospodin i Spasitelj. Dođi, Gospodine Isuse, i pomozi nam da uvijek živimo s tobom i dođemo u kraljevstvo tvojega Oca. Amen.
+++

Isuse, sine Davidov, smiluj mi se. Prosvijetli moje oči da nađem put k tebi. Učvrsti moje korake da ne zalutam s puta. Otvori moja usta da o tebi govorim. Ti hoćeš da ljubimo svoje bližnje. Daj da im služimo tako da nađu svoje spasenje i prispiju u tvoju slavu.
+++

Budi svaki čas hvaljen i slavljen Isus u Presvetom oltarskom sakramentu.
(Tri puta).
+++

Slava tebi Jaganjče žrtvovani: jer tvoja je čast i slava.
Onome koji nas ljubi, koji nas je oslobodio od naših grijeha u svojoj krvi, i učinio nas kraljevstvom i svećenicima Bogu, Ocu svojemu, njemu slava i moć u vjekove. Janje koje je zaklano dostojno je primiti moć i bogatstvo i mudrost i snagu i čast i slavu i blagoslov. Spasenje je u našemu Bogu koji sjedi na prijestolju, spasenje u Jaganjcu. Radujmo se, kličimo i slavu mu dajmo.
+++

Moli se naizmjence:
Isuse Kriste, Spasitelju naš, ti si Sin živoga Boga.
Ti si Riječ Božja postala čovjekom.
Ti si naš vođa, naš Kralj.
Ti si naš jedini veliki Svećenik.
Ti si naš jedini Učitelj.
Ti si svjetlo istinito koje obasjava svakog čovjeka.
Ti si kruh života.
Ti sin naš mir.
Ti si za nas uskrsnuće i život.
Ti si za nas mudrost i pravednost.
Ti si za nas posvećenje i otkupljenje.
Ti si za nas istina i život.
Ti si naše spasenje i naša nada.
Ti si početak i svršetak.
+++


MOLITVA EUHARISTIJSKE OBNOVE

(Molitva kardinala Franje Kuharića)
Gospodine Isuse Kriste, Sine Boga živoga, evo nas pred tobom da ti izrazimo svoju vjeru, ljubav i zahvalnost za Euharistiju, taj neprocjenjivi dar tvoje ljubavi.
Ti si kruh živi koji si s neba sišao (Iv 6,51).
U zajedništvu s tvojom presvetom Majkom i s cijelim Općinstvom svetih klanjamo ti se ovdje, čvrsti u vjeri i srcem skrušeni. «Gospodine, kome da idemo? Ti imaš riječi života vječnoga» (Iv 6,68).
Pred tvoj pogled donosimo svoju djecu da ih čuvaš od Zloga. Povjeravamo ti mladiće i djevojke da im budeš: «Put, Istina i Život» (Iv 14,6). Posvećujemo ti sve svoje obitelji da ustraju u vjeri i vjernosti! Jakošću Duha svetoga učini ih hrabrima da daruju Domovini nove građane i Nebu nove nebesnike.
Tvojoj svemogućoj zaštiti predajemo svoje biskupe, svećenike, redovnike i redovnice. Neka budu vjerni učenici tvoga krotka i ponizna Srca (Mt11, 29). Pastiru Dobri, umnoži u svojoj Crkvi sveta duhovna zvanja.
Milosrdni Otkupitelju čovjeka, tvojoj ljubavi izručujemo sve patnike, bolesnike, umiruće, ponižene i progonjene zbog pravednosti. Neka tvoja istina rasvijetli one koji ne vjeruju! Objavi se onima, koji nemaju nade! Privuci k sebi o ne koji ne znaju ljubiti ni Boga ni ljude! Ti i u naše dane upućuješ svoj poziv klonulima: «Dođite k meni svi izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti» (Mt 11, 28).
Vječni Sine Očevi božanski naš Brate, nekoć si molio apostole u Getsemaniju da bdiju s tobom. Živo želiš da i mi budemo s tobom, i zato se okupljamo pred tobom u ovoj adoraciji. Primi ovu našu prisutnost i molitvu kao zadovoljštinu za naše grijehe i sve grijehe našega naroda.
Obrati psovače! Probudi savjest u svima da poštuju život nerođenih i dostojanstvo ljudske osobe i obitelji! Ukloni sve nesloge, mržnje i nepravde iz našeg osobnog, obiteljskog i javnog života. Smiluj se svima nama u ovom vremenu, punom opasnosti i krivih mišljenja.
Gospodine i Bože naš, čuvaj svoju Crkvu od svake zablude i nemira! Udijeli našem narodu i svim narodima Zemlje mirna vremena da žive u dostojanstvu i pravednosti!
Usliši ovu našu poniznu molitvu i blagoslovi nas u našemu radu i životu! Ostani s nama, Gospodine!
«Ti si jedini svet,
Ti si jedini Gospodin.
Ti si jedini Svevišnji, Isuse Kriste,
sa Svetim Duhom u slavi Boga Oca. Amen».
+++


MOLITVE ZAHVALE
MOLITVE KOD SVETE PRIČESTI

DUŠO KRISTOVA, posveti me, Tijelo Kristovo, spasi me. Krvi Kristova napoji me. Vodo iz prsi Kristovih, operi me. Muko Kristova, okrijepi me. O dobri Isuse, usliši me. Među rane svoje sakrij me. Ne daj da se odijelim od tebe. Od neprijatelja zlobnoga brani me. I zapovijedi mi da dođem do tebe. Da te sa Svetima tvojim hvalim. U vijeke vjekova. Amen.
+++

VJERUJEM, GOSPODINE, ojači mi vjeru; nadam se, Gospodine, učvrsti mi nadu; ljubim te, Gospodine, ražari mi ljubav; kajem se, Gospodine, produbi mi kajanje. Klanjam ti se Gospodine, kao prvom počelu; čeznem za tobom Gospodine, kao za posljednjim ciljem; hvalim te Gospodine, kao vječnog dobrotvora; zazivam te Gospodine, kao branitelja i pomoćnika.
Gospodine, svojom me mudrošću vodi, pravednošću uzdrži, dobrotom tješi, moću štiti.
Prinosim ti, Gospodine, svoje misli da budu upravljene k tebi; svoje riječi da govore o tebi; djela da budu po tebi; trpljenja da budu za tebe.
Hoću, Gospodine, što god ti hoćeš; hoću kako ti hoćeš. Molimo te, Gospodine, prosvijetli mi razum, zagrij volju, očisti srce i posveti dušu. Amen.
+++

BOŽE MOJ,
Prikazujem Ti ovu Svetu pričest na uspomenu pregorke muke i smrti Spasitelja svoga, za oproštenje svojih grijeha i kazni koje za njih zaslužujem, za spasenje svoje, rodbine i prijatelja svojih, za utjehu svima, a osobito onim pokojnicima za koje sam više dužan/na moliti. Prikazujem ti ovu Svetu pričest naročito za to da bih se po njoj mogao/la očuvati onoga grijeha…koji tako često činim. Daj milostivo da ja i svi za koje ti ovu Svetu pričest prikazujem, primimo dio od onih blaženih plodova koje ovaj presveti Sakramenat po namjeri Tvoje beskonačne ljubavi sada i na vjekove ima tvoriti. Amen.
+++

PREMILI ISUSE!
(Molitva presvetom Srcu Isusovu)
Ti neizmjerno ljubiš ljude, a oni tu tvoju ljubav teko nezahvalno zaboravljaju, zanemaruju i preziru. Znamo nažalost, da smo se i mi katkada teko nevrijednima pokazali. Spremni smo okajati svojevoljnom pokorom ne samo grijehe koje smo počinili sami, već i zla djela onih, koji su daleko odlutali s puta spasenja.
Obećajemo ti od svega srca, da ćemo grijehe, što smo ih počinili mi ili drugi, pomoću tvoje milosti popravljati tvrdom vjerom i čestitim življenjem, osobito vršenjem zakona ljubavi. Obećajemo ti da ćemo poticati sve, koje bude moguće, da nasljeduju tebe.
Dobrostivi Isuse, daj nam onaj veliki dar postojanosti, da te do smrti vjerno slušamo i ljubimo, pa da svi napokon stignemo u onu domovinu, gdje ti s Ocem i Duhom Svetim živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.
+++

PSALAM 42
Kao što košuta žudi za izvor vodom, tako duša moja čezne, Bože, za tobom!
Žedna mi je duša Boga, Boga živoga: o kad ću doći i lice Božje gledati?
Pošalji svjetlost svoju i vjernost: neka me vode, nek me dovedu na tvoju svetu goru, u šatore tvoje.
+++

PSALAM 33
Puna je zemlja dobrote Gospodnje!
Prava je riječ Gospodnja i vjernost su sva djela njegova.
On ljubi pravdu i pravo: puna je zemlja dobrote Gospodnje.
Blago narodu kojemu je Gospodin Bog, narodu koji on odabra sebi za baštinu!
Gospodin motri s nebesa i gleda sve sinove čovječje.
Naša se duša Gospodinu nada, on je pomoć i zaštita naša.
Neka dobrota tvoja, Gospodine, bude nad nama kao što se u tebe uzdamo!
Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
Puna je zemlja dobrote Gospodnje!
+++

PSALAM 111
Čudesima svojim spomen postavi milosrdni Gospodin, aleluja.
Hvalit ću Gospodina svim srcem svojim – u zboru pravednika, u zajednici njihovoj.
Silna su djela Gospodnja – nek razmišljaju o njima svi koji ih ljube.
Sjajno je i veličanstveno djelo njegovo – i pravda njegova ostaje dovijeka.
Čudesima svojim spomen postavi – milostiv je Gospodin i milosrdan.
Hranu dade štovateljima svojim, – dovijeka se sjeća svoga Saveza.
Silna djela svoja objavi svom narodu, – u posjed im dade zemlju pogana.
Djela ruku njegovih vjernost su i pravednost, – stalne su naredbe njegove.
Utvrđene za sva vremena, dovijeka, – sazdane na istini i na pravdi.
On posla spasenje svom narodu, Savez svoj postavi zauvijek: – sveto je i strašno ime njegovo.
Početak mudrosti strah Gospodnji: mudro čine koji ga poštuju.- Slava njegova ostaje dovijeka.
Slava Ocu i Sinu i duhu Svetomu – kako bijaše na početku tako i sada i vazda i u vijeke vjekova. Amen.
+++

MOLITVA SVETOG FRANJE
Gospodine, učini me oruđem svog mira:
Gdje je mržnja, da nosim ljubav.
Gdje je uvreda, da nosim oprost.
Gdje je nesloga, da nosim slogu.
Gdje je zabluda, da nosim istinu.
Gdje je sumnja, da nosim vjeru.
Gdje je očaj, da nosim nadu.
Gdje je tama, da nosim svjetlo.
Gdje je žalost da nosim radost.
+++

POMOLIMO SE
Gospodine, ti nas hraniš tijelom i krvlju svoga Sina: vodi nas svojim duhom da te ne priznajemo samo riječju i jezikom već i djelom i istinom te zaslužimo ući u kraljevstvo nebesko. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
+++

MOLITVA MAJKE TEREZIJE
Svemogući Bože, ti si dobar i u svojoj nas dobroti obasiplješ mnogovrsnim dobrima. Daj da ovaj dan u tvoje ime radosno započnemo te ga proživimo u djelotvornoj ljubavi prema Tebi i bližnjemu. Po Kristu Gospodinu našemu. Amen.
+++