Alternative flash content

Requirements

SVETI TJEDAN U “CORPUS DOMINI” 2019.

SVETI TJEDAN ILI VELIKI TJEDAN započinje nedjeljom Cvjetnicom a završava Uskrsom. U njegovu je središtu sveto trodnevlje: Veliki četvrtak, Veliki petak i Velika subota. Vrhunac Velikog tjedna je vazmeno bdijenje, koje je u subotu navečer.

Za nas kršćane ti su dani vrlo doživljeni jer su utkani u našu kulturu po različitim predajama i običajima: “Gospin plač”, obred uskrsnuća, uskrsni blagoslov jela i sl. U njihovoj osnovi je spomen povijesnog događaja Kristove muke i njegova uskrsnuća. Taj događaj je osnovno otajstvo kršćanske vjere. Krist je ljubavlju nadvladao mržnju, bio je do kraja vjeran svome poslanju i tako je prešao iz smrti, grijeha i zla u ŽIVOT. On nas poziva sve, koji smo primili sveto krštenje, da jednako tako neprestano umiremo grijehu i zlu te uskrsavamo na novi život ljubavi i pravednosti. I mi dok slušamo Božju riječ i sudjelujemo u vazmenom otajstvu prelazimo iz grijeha u život, postajemo ljudi kakve Krist želi.

Na CVJETNICU  se spominjemo Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem. Dočekalo ga je veliko mnoštvo, napose djece i mladeži, držeći u rukama palmine grančice. Na spomen toga je blagoslov maslinovih grančica. Maslinove grančice su znak mira jer je Krist nositelj mira. Nosimo ih u svoje stanove, kućama i držimo za uspomenu uz križ. Iako je Veliki petak dan muke Gospodnje, Crkva želi da na Cvjetnicu svi skupa čujemo muku Kristovu. Ove godine se čita muka po Luki.

 

BOGOSLUŽJE NA CVJETNICU:

Sv. mise u  9 i 17 sati.

Na svim Misama je blagoslov  maslinovih grančica. Na Misi u 9 je svečani ulaz i blagoslov grančica.   

SVETA MISA  u  9:  Za ulaz: “Dan nam svečan osvanu”. Pozdrav svećenika. Blagoslov maslinovih grančica. Grančice se drže u desnoj ruci uspravno. Čita se Evanđelje: Mk 11, 1-10. Slijedi procesija ispred  crkve. Pjevaju se pjesme:

  • Židovska su djeca s granama palminim u ruci došla u susret Gospodinu i klicali u sav glas: Hosana u visini! (Pjesma 469)
  • Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste, kom Hosana klicahu mala usta djece čiste! (Pjesma 470).
  • Kakav prijatelj je Isus, naše boli nosi On, i naš teret i sve jade On nam lakša brigom svom.

SLUŽBA RIJEČI: Prvo čitanje: Iz 50, 4-7. Psalma 22: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Drugo čitanje: Fil 2, 6-12.

Evanđelje: Lk 19, 28-40.

Evanđelje: Muka Isusa Krista po Luki  22,14-23,56. Vjerovanje.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA:

Pjesme: 490,1-3. Sveta pričest: Pjesme: 247 i 496.

 

VELIKI ČETVRTAKMisa Večere Gospodnje u 19 sati.

Te je večeri Isus ustanovio Euharistiju, posvetio apostole i tako ustanovio svećenički red. To je dan svećenika i dan Caritasa jer je taj dan Isus proglasio Zapovijed ljubavi.

Ulaz: Pjesma 503

SLUŽBA RIJEČIPrvo čitanje: Izl 12,1-8. Drugo čitanje: 1Kor 11,23-26. Evanđelje: Iv 13,1-15. Homilija.  Pjesma: 506. Molitva vjernika.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA: Pjesma 508. Pričest: Pjesma 547. Prijenos Euharistije: Pjesma 564. Divnoj dakle.

 

VELIKI PETAK . Bogoslužje započinje u 17 sati.

Veliki petak je spomen Isusove muke i smrti na križu. Isus je umro  7. travnja 30. godine po Kristu, u tri sata poslije podne, na brežuljku Golgota u Jeruzalemu. U znak žalosti u crkvi su križevi prekriveni, oltari su bez platna i ukrasa, zvona ne zvone. To je dan molitve i posta koji bi se trebao produžiti sve do subote navečer.

BOGOSLUŽJE ima tri dijela: Služba riječi, Klanjanje Križu i Sveta pričest.

PRVI DIO: Služba riječi

Ulaz: Svećenik dolazi pred oltar i u znak žalosti i kajanja klekne. Svaki u sebi moli pokajanje. Zatim ustane i moli kratku molitvu.

Prvo čitanje: Iz 52, 13-53, 12. Četvrta pjesma o Sluzi patniku.

Ps 31: Pjesma 510: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.

Drugo čitanje: Heb 4, 14-16; 5,7-9. Isus, naš Veliki svećenik.

Evanđelje: Iv 18, 1-19,42. Muka Isusova po Ivanu.

Kratka homilija. Poslije slijedi  Sveopća molitva vjernika. Prema širini Kristove ljubavi u molitvama je obuhvaćen cijeli svijet i njegove potrebe.

 

DRUGI DIO: Klanjanje svetom Križu.

Svećenik nam razotkriva i pokazuje križ, koji je sredstvo mučenja i smrti. No Krist je od njega učinio sredstvo našeg spasenja, znak života i nade. Na svećenikov poziv odgovaramo pjevajući: Dođite, poklonimo se!

Pristupamo poklonu križu u povorci kao za pričest. Pred križem se poklonimo zatim ga dotaknemo rukom ili poljubimo.

Pjeva se Pjesma 515: Puče moj, što učinih tebi ili u čemu ožalostih tebe? Odgovori meni! 

Pjesma 481: 1. Častimo te, Križu sveti, na kom umre Isus naš, na života tamnoj stazi kao zvijezda ti nam sjaš! : Riječju,  srcem, častimo te, sveti Križu Isusov. * 2. Uspomeno njeg’ve muke, njeg’ve žarke ljubavi, svima što

tebi dižu ruke, sretan život pripravi. *3. Na strpljivost krjeposnoga, na pokoru grješnika nukaš, križu, nevoljnoga, utjeho nam velika.

 

TREĆI DIO: Sveta pričest.

Danas bolje shvaćamo da blagovati Kristovo tijelo znači uzeti udjela u njegovoj žrtvi - prihvatiti trpljenje iz ljubavi prema braći.

Podjela svete pričesti započinje molitvom Oče naš. Stolu Gospodnjemu pristupamo u povorci  ili svećenik prolazi crkvom.

Pjesma 492: 1. Svaka duša koje hoće Krista pravo ljubiti, koja neće svoje sreće u nebu izgubiti. * 2. Gorku čašu teških muka htjede za nas popiti, biče, trnje, ruglo i smrt sve u žrtvu stopiti.

Pjesma 490: 1.Narode moj ljubljeni, među svim odabrani, i od Oca mojega na službu izabrani!  *2.  Narode moj, reci mi, a na čudo sebi: kakvu li sam nepravdu učinio tebi? * 3.Izvedoh te iz ropstva teška misirskoga, a ti kruto sveza mene ko' roba svoga. *

 

VELIKA SUBOTA: Bogoslužje započinje u 21 sat.

Na Veliku subotu je spomen Isusova ukopa i njegova silaska nad pakao, tj. u boravište mrtvih. Veličina Isusove pobjede je upravo u tom prijelazu iz boravišta mrtvih u novi život, život proslavljenog i uskrslog života. Krist je prvi prošao pobjedonosno kroz taj ponor Podzemlja. I naša je pobjeda smrti u tom prijelazu i  u uskrsnuću na život.

Danas Crkva moli i bdije. Bogoslužje započinje u 21.00 sat. Ono je raspoređeno u četiri dijela:

 

PRVI DIO: Služba svjetla.

Služba svjetla započinje blagoslovom ognja pred crkvom. Vatra je  znak života i radosti. Ljudi se okupljaju oko vatre da izraze svoju radost i prijateljstvo. Svećenik blagoslivlje oganj i iz njega pali uskrsnu svijeću. Uskrsna svijeća je simbol Krista, svjetla svijeta. Na uskrsnu svijeću upisuje riječi i brojke. U procesiji tri puta usklikne: Svjetlo Kristovo! Svi odgovore: Bogu hvala!

Svećenik pjeva Vazmeni hvalospjev uskrsnoj svijeći. Na kraju svi ugase svijeće.

 

DRUGI DIO: Služba riječi

U čitanjima se iznosi povijest spasenja koja svoj vrhunac dosiže u Gospodinovu dolasku. Svakome razdoblju daje smisao Krist. 

Prvo čitanje: Pos 1, 1-2,2. Bog, naš stvoritelj.

Ps 104. Pjesma 519: Pošalji Duha svojega Gospodine i obnovi lice Zemlje.

Drugo čitanje: Izl 14, 15-15,1a. Prijelaz preko Crvenog mora.

Ps Izl 15. Pjesma 520.

Treće čitanje: Iz 55, 1-11. Tražite Gospodina. Pripjev  Iz 12, Pjesma 150.

Četvrto čitanje: Ez 36m 16-17a.18-28. Novo srce.

Ps 42. Pjesma 154.

Svećenik zapjeva: Slava Bogu na visini. Zborna molitva.

Poslanica: Rim 6, 3-11. Živjeti jedino za Boga.

Pjeva se svečani Aleluja stojeći. Pjesma 522.

Evanđelje: Lk 24, 1-12 . Što tražite živoga među mrtvima?

 

TREĆI DIO: Krsna služba

Mole se Litanije svih svetih klečeći. Blagoslivlja se krsna voda. Slijedi obnova krsnih obećanja. Stojimo s upaljenim svijećama.

Pjesma 523: Sve vode Gospodnje, blagoslivljajte Gospodina: hvalite ga i uzvisujte ga dovijeka!

Na kraju se ugase svijeće.

 

ČETVRTI DIO: Euharistijska služba: Misa Isusova uskrsnuća.

Ona je vrhunac današnjeg slavlja i očituje pravo njegovo značenje: s Kristom prijeći iz smrti u život.

Darovna: Pjesma 553: Uskrsnu Isus doista, u ranu zoru uskrsnu! Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. * 2. U ranu zoru uskrsnu, u slavlju naš Otkupitelj! Aleluja.

Pričest: Pjesma: 555: 1. Gospodin slavno uskrsnu. Aleluja, aleluja. Na ljudsku sreću beskrajnu. Aleluja, aleluja. *2.On slavno svrši ljuti boj. Aleluja, aleluja. Od grijeha spasi narod svoj. Aleluja, aleluja.

 

NEDJELJA  USKRSNUĆA GOSPODNJEGA

Isusovo uskrsnuće središnji je događaj naše vjere i ima neizrecivi smisao za nas. Uskrsli Isus nam potvrđuje da je moguće posvemašnje oslobođenje čovjeka i da je ono već na djelu kao  i život vječni. Vazam budi u nama i u cijelom svijetu nezamjenjivu nadu i pouzdanje u život.

Svete mise u našoj crkvi su u 7, 9 i u 17.00 sati.

 Poslije svake Svete mise je Uskrsni blagoslov jela.

 

Svim posjetiteljima naše Crkve, pjevačkom zboru i našim dragim bolesnicima i nemoćnima: RADOSTAN I VESEO USKRS!  USKRSNULI GOSPODIN NEKA SVIMA BUDE IZVOR RADOSTI I MIRA!

                                                        Želi upravitelj crkve don Pavao Crnjac i sestre Pohoda Marijina te župnik Damir Bačun sa suradnicima.

arhiva_novosti

Sveta misa
radnim danom u 6,30 sati
nedjeljom i blagdanom u 9 i 17 sati

Euharistijsko klanjanje
svaki dan od 7 do 17 sati

Molitva svete krunice i blagoslov
svaki dan u 16,30 sati

Plan adoracije i nakane
Liturgijski kalendar

Copyright © 2023 Corpus Domini. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).