Alternative flash content

Requirements

Novosti

GETSEMANSKA URA 40 SATI PRED GOSPODINOM

„Euharistijski klanjatelji Corpus Domini“

U kapeli CORPUS DOMINI adoracija Getsemanska ura

40 sati klanjanja pred Božjim grobom (u sakristiji).

 Od V. četvrtka navečer  do V. subote u 20 sati.

 

POST, MOLITVA I ADORACIJA KAO ZADOVOLJŠTINA ZA GRIJEHE PSOVKE, ZATAJE BOGA I UBOJSTVA NEVINE DJEČICE.

UJEDINIT SE S ISUSOM I BITI S NJIME DA SE UBLAŽI PRAVEDNOST BOŽJA.

 

DOĐITE, POKLONIMO SE!

SVETI TJEDAN U “CORPUS DOMINI” 2019.

SVETI TJEDAN ILI VELIKI TJEDAN započinje nedjeljom Cvjetnicom a završava Uskrsom. U njegovu je središtu sveto trodnevlje: Veliki četvrtak, Veliki petak i Velika subota. Vrhunac Velikog tjedna je vazmeno bdijenje, koje je u subotu navečer.

Za nas kršćane ti su dani vrlo doživljeni jer su utkani u našu kulturu po različitim predajama i običajima: “Gospin plač”, obred uskrsnuća, uskrsni blagoslov jela i sl. U njihovoj osnovi je spomen povijesnog događaja Kristove muke i njegova uskrsnuća. Taj događaj je osnovno otajstvo kršćanske vjere. Krist je ljubavlju nadvladao mržnju, bio je do kraja vjeran svome poslanju i tako je prešao iz smrti, grijeha i zla u ŽIVOT. On nas poziva sve, koji smo primili sveto krštenje, da jednako tako neprestano umiremo grijehu i zlu te uskrsavamo na novi život ljubavi i pravednosti. I mi dok slušamo Božju riječ i sudjelujemo u vazmenom otajstvu prelazimo iz grijeha u život, postajemo ljudi kakve Krist želi.

Na CVJETNICU  se spominjemo Isusova svečanog ulaska u Jeruzalem. Dočekalo ga je veliko mnoštvo, napose djece i mladeži, držeći u rukama palmine grančice. Na spomen toga je blagoslov maslinovih grančica. Maslinove grančice su znak mira jer je Krist nositelj mira. Nosimo ih u svoje stanove, kućama i držimo za uspomenu uz križ. Iako je Veliki petak dan muke Gospodnje, Crkva želi da na Cvjetnicu svi skupa čujemo muku Kristovu. Ove godine se čita muka po Luki.

 

BOGOSLUŽJE NA CVJETNICU:

Sv. mise u  9 i 17 sati.

Na svim Misama je blagoslov  maslinovih grančica. Na Misi u 9 je svečani ulaz i blagoslov grančica.   

SVETA MISA  u  9:  Za ulaz: “Dan nam svečan osvanu”. Pozdrav svećenika. Blagoslov maslinovih grančica. Grančice se drže u desnoj ruci uspravno. Čita se Evanđelje: Mk 11, 1-10. Slijedi procesija ispred  crkve. Pjevaju se pjesme:

  • Židovska su djeca s granama palminim u ruci došla u susret Gospodinu i klicali u sav glas: Hosana u visini! (Pjesma 469)
  • Slava, čast i hvala ti, Spasitelju, Kralju Kriste, kom Hosana klicahu mala usta djece čiste! (Pjesma 470).
  • Kakav prijatelj je Isus, naše boli nosi On, i naš teret i sve jade On nam lakša brigom svom.

SLUŽBA RIJEČI: Prvo čitanje: Iz 50, 4-7. Psalma 22: Bože moj, Bože moj, zašto si me ostavio?

Drugo čitanje: Fil 2, 6-12.

Evanđelje: Lk 19, 28-40.

Evanđelje: Muka Isusa Krista po Luki  22,14-23,56. Vjerovanje.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA:

Pjesme: 490,1-3. Sveta pričest: Pjesme: 247 i 496.

 

VELIKI ČETVRTAKMisa Večere Gospodnje u 19 sati.

Te je večeri Isus ustanovio Euharistiju, posvetio apostole i tako ustanovio svećenički red. To je dan svećenika i dan Caritasa jer je taj dan Isus proglasio Zapovijed ljubavi.

Ulaz: Pjesma 503

SLUŽBA RIJEČIPrvo čitanje: Izl 12,1-8. Drugo čitanje: 1Kor 11,23-26. Evanđelje: Iv 13,1-15. Homilija.  Pjesma: 506. Molitva vjernika.

EUHARISTIJSKA SLUŽBA: Pjesma 508. Pričest: Pjesma 547. Prijenos Euharistije: Pjesma 564. Divnoj dakle.

 

VELIKI PETAK . Bogoslužje započinje u 17 sati.

Veliki petak je spomen Isusove muke i smrti na križu. Isus je umro  7. travnja 30. godine po Kristu, u tri sata poslije podne, na brežuljku Golgota u Jeruzalemu. U znak žalosti u crkvi su križevi prekriveni, oltari su bez platna i ukrasa, zvona ne zvone. To je dan molitve i posta koji bi se trebao produžiti sve do subote navečer.

BOGOSLUŽJE ima tri dijela: Služba riječi, Klanjanje Križu i Sveta pričest.

PRVI DIO: Služba riječi

Ulaz: Svećenik dolazi pred oltar i u znak žalosti i kajanja klekne. Svaki u sebi moli pokajanje. Zatim ustane i moli kratku molitvu.

Prvo čitanje: Iz 52, 13-53, 12. Četvrta pjesma o Sluzi patniku.

Ps 31: Pjesma 510: Oče, u ruke tvoje predajem duh svoj.

Drugo čitanje: Heb 4, 14-16; 5,7-9. Isus, naš Veliki svećenik.

Evanđelje: Iv 18, 1-19,42. Muka Isusova po Ivanu.

Kratka homilija. Poslije slijedi  Sveopća molitva vjernika. Prema širini Kristove ljubavi u molitvama je obuhvaćen cijeli svijet i njegove potrebe.

 

DRUGI DIO: Klanjanje svetom Križu.

Svećenik nam razotkriva i pokazuje križ, koji je sredstvo mučenja i smrti. No Krist je od njega učinio sredstvo našeg spasenja, znak života i nade. Na svećenikov poziv odgovaramo pjevajući: Dođite, poklonimo se!

Pristupamo poklonu križu u povorci kao za pričest. Pred križem se poklonimo zatim ga dotaknemo rukom ili poljubimo.

Pjeva se Pjesma 515: Puče moj, što učinih tebi ili u čemu ožalostih tebe? Odgovori meni! 

Pjesma 481: 1. Častimo te, Križu sveti, na kom umre Isus naš, na života tamnoj stazi kao zvijezda ti nam sjaš! : Riječju,  srcem, častimo te, sveti Križu Isusov. * 2. Uspomeno njeg’ve muke, njeg’ve žarke ljubavi, svima što

tebi dižu ruke, sretan život pripravi. *3. Na strpljivost krjeposnoga, na pokoru grješnika nukaš, križu, nevoljnoga, utjeho nam velika.

 

TREĆI DIO: Sveta pričest.

Danas bolje shvaćamo da blagovati Kristovo tijelo znači uzeti udjela u njegovoj žrtvi - prihvatiti trpljenje iz ljubavi prema braći.

Podjela svete pričesti započinje molitvom Oče naš. Stolu Gospodnjemu pristupamo u povorci  ili svećenik prolazi crkvom.

Pjesma 492: 1. Svaka duša koje hoće Krista pravo ljubiti, koja neće svoje sreće u nebu izgubiti. * 2. Gorku čašu teških muka htjede za nas popiti, biče, trnje, ruglo i smrt sve u žrtvu stopiti.

Pjesma 490: 1.Narode moj ljubljeni, među svim odabrani, i od Oca mojega na službu izabrani!  *2.  Narode moj, reci mi, a na čudo sebi: kakvu li sam nepravdu učinio tebi? * 3.Izvedoh te iz ropstva teška misirskoga, a ti kruto sveza mene ko' roba svoga. *

 

VELIKA SUBOTA: Bogoslužje započinje u 21 sat.

Na Veliku subotu je spomen Isusova ukopa i njegova silaska nad pakao, tj. u boravište mrtvih. Veličina Isusove pobjede je upravo u tom prijelazu iz boravišta mrtvih u novi život, život proslavljenog i uskrslog života. Krist je prvi prošao pobjedonosno kroz taj ponor Podzemlja. I naša je pobjeda smrti u tom prijelazu i  u uskrsnuću na život.

Danas Crkva moli i bdije. Bogoslužje započinje u 21.00 sat. Ono je raspoređeno u četiri dijela:

 

PRVI DIO: Služba svjetla.

Služba svjetla započinje blagoslovom ognja pred crkvom. Vatra je  znak života i radosti. Ljudi se okupljaju oko vatre da izraze svoju radost i prijateljstvo. Svećenik blagoslivlje oganj i iz njega pali uskrsnu svijeću. Uskrsna svijeća je simbol Krista, svjetla svijeta. Na uskrsnu svijeću upisuje riječi i brojke. U procesiji tri puta usklikne: Svjetlo Kristovo! Svi odgovore: Bogu hvala!

Svećenik pjeva Vazmeni hvalospjev uskrsnoj svijeći. Na kraju svi ugase svijeće.

 

DRUGI DIO: Služba riječi

U čitanjima se iznosi povijest spasenja koja svoj vrhunac dosiže u Gospodinovu dolasku. Svakome razdoblju daje smisao Krist. 

Prvo čitanje: Pos 1, 1-2,2. Bog, naš stvoritelj.

Ps 104. Pjesma 519: Pošalji Duha svojega Gospodine i obnovi lice Zemlje.

Drugo čitanje: Izl 14, 15-15,1a. Prijelaz preko Crvenog mora.

Ps Izl 15. Pjesma 520.

Treće čitanje: Iz 55, 1-11. Tražite Gospodina. Pripjev  Iz 12, Pjesma 150.

Četvrto čitanje: Ez 36m 16-17a.18-28. Novo srce.

Ps 42. Pjesma 154.

Svećenik zapjeva: Slava Bogu na visini. Zborna molitva.

Poslanica: Rim 6, 3-11. Živjeti jedino za Boga.

Pjeva se svečani Aleluja stojeći. Pjesma 522.

Evanđelje: Lk 24, 1-12 . Što tražite živoga među mrtvima?

 

TREĆI DIO: Krsna služba

Mole se Litanije svih svetih klečeći. Blagoslivlja se krsna voda. Slijedi obnova krsnih obećanja. Stojimo s upaljenim svijećama.

Pjesma 523: Sve vode Gospodnje, blagoslivljajte Gospodina: hvalite ga i uzvisujte ga dovijeka!

Na kraju se ugase svijeće.

 

ČETVRTI DIO: Euharistijska služba: Misa Isusova uskrsnuća.

Ona je vrhunac današnjeg slavlja i očituje pravo njegovo značenje: s Kristom prijeći iz smrti u život.

Darovna: Pjesma 553: Uskrsnu Isus doista, u ranu zoru uskrsnu! Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja. * 2. U ranu zoru uskrsnu, u slavlju naš Otkupitelj! Aleluja.

Pričest: Pjesma: 555: 1. Gospodin slavno uskrsnu. Aleluja, aleluja. Na ljudsku sreću beskrajnu. Aleluja, aleluja. *2.On slavno svrši ljuti boj. Aleluja, aleluja. Od grijeha spasi narod svoj. Aleluja, aleluja.

 

NEDJELJA  USKRSNUĆA GOSPODNJEGA

Isusovo uskrsnuće središnji je događaj naše vjere i ima neizrecivi smisao za nas. Uskrsli Isus nam potvrđuje da je moguće posvemašnje oslobođenje čovjeka i da je ono već na djelu kao  i život vječni. Vazam budi u nama i u cijelom svijetu nezamjenjivu nadu i pouzdanje u život.

Svete mise u našoj crkvi su u 7, 9 i u 17.00 sati.

 Poslije svake Svete mise je Uskrsni blagoslov jela.

 

Svim posjetiteljima naše Crkve, pjevačkom zboru i našim dragim bolesnicima i nemoćnima: RADOSTAN I VESEO USKRS!  USKRSNULI GOSPODIN NEKA SVIMA BUDE IZVOR RADOSTI I MIRA!

                                                        Želi upravitelj crkve don Pavao Crnjac i sestre Pohoda Marijina te župnik Damir Bačun sa suradnicima.

Jerihonsko bdjenje 2019 korizma

KAPELA CORPUS DOMINI

Trešnjevka, Mošćenička 3

ww.corpusdomini.hr  tel.3695.241

JERIHONSKO BDJENJE

održava se  u početku Korizme za proljetnih kvatri

u kapeli Corpus Domini

od 11.do 16. ožujka  2019.

Tema: Molitva za  rušenje bedema mržnje i uspostavljanje mira u ratom zahvaćenim područjima svijeta. Molitva za  uklanjanje bedema nesloge u našem narodu, za  zaustavljanje ubojitosti pisane i izgovorene riječi u „terorizmu ogovaranja“, iznošenja lažnih svjedočanstava u medijima, za poštivanje ljudskog života, za zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji.

Kako se ostvaruje ovaj plan?

Prema napisanom rasporedu moli se pojedinačno ili u manjim ili većim skupinama :

  • Moli se i klanja pred Presvetim otajstvom.
  • Čita se Sveto pismo i razmatra iz njega.
  • Moli se cijeli Gospin ružarij, uz razmatranje.
  • Molitva u šutnji. Spontana molitva.
  • Molitva časoslova.
  • Pjesme euharistijskom Spasitelju i Srcu Isusovu.    

DOĐITE,  POKLONIMO  SE!

 

JERIHONSKO BDJENJE U CORPUS DOMINI

 

U kapeli CORPUS DOMINI, (Mošćenička 3, Trešnjevka), održava se od 11. do 16. ožujka 2019, u vrijeme proljetnih kvatri. U to vrijeme vrlo intenzivno, dan i noć, u vrijeme kvatri od ponedjeljka do subote molimo s i klanjamo pred Presvetomi otajstvom. Proljetne kvatre su  dani posta i molitve, posvećeni pokori i obraćenju. Ovo vrijeme Korizme nas poziva da obnovimo svoje kršćansko lice i srce pomirenjem, obraćenjem i praštanjem i kao takvi da doživimo bogatstvo milosti vazmenog otajstva.

Što je Jerihon?

 U vrijeme Mojsija i Jošue Jerihon je bio grad opasan debelim zidovima, prava  tvrđava. Izraelci su na putu u Obećanu zemlju dolazili iz pustinje, bez ikakvog iskustva o tome kako osvojiti tako utvrđeni gradi. Pred gradom su se zaustavili zbunjeni. Gospodin im je tada rekao što treba učiniti. Savjet koji su dobili može zbuniti sve vojne stratege.  Za vrijeme šest dana trebaju obilaziti oko grada ratnici Izraelci, bez oružja,  sa sedam svećenika koji će na ramenima  nositi kovčeg saveza. U tom hodu trebaju šutjeti, moliti i trubiti na rogove ovnovske. A sedmog dana trebaju obići grad sedam put: najprije u šutnji, a zatim uz jeku truba vikat ratnim poklikom. I taj obilazak jerihonski zidina donio je uspjeh: na čudesan način srušile su se zidine Jerihona i Izraelci su osvojili grad (Jos 6, 1-21) 

Danas u naše vrijeme na duhovnom polju postoje zidine koje izgledaju nerazrušive. A to je sve ono što stvara u nama tjeskobu ili što nas pritište, sve ono gdje  ne možemo naći izlaz. To je sve ono što nas sprečava da idemo naprijed slobodno i radosno. To su rastave brakova, ideologija roda, svjetonazorske podjele u društvu, gospodarski problemi, dužničko ropstvo, iseljavanje mladih, nepoštivanje dostojanstva života, mir u svijetu. Izvucimo pouku iz Jerihona. Stavimo sve u ruke Gospodinu pred Presvetim otajstvom. Dopustimo da nas on vodi svojim Duhom. Odvažnošću mogu se postići velike pobjede. Sa strpljivošću, molitvo i postom  mogu se postići još veće pobjede. Sa ljubavlju se postižu još veće pobjede.  Želimo biti strpljivi i postojani u molitvi, ojačani ljubavlju sve  stavimo u ruke Gospodinu pred Presvetim otajstvom. 

Prvi koji je započeo Jerihonsko bdjenje bio je „apostol svete krunice“ Anatol Kaszczuk (Kaščuk), Poljak, koji je živio od 1912. do 2005. Organizirao je prvo Jerihonsko bdjenje u marijanskom svetištu Jasna Gora 1979. Mnoštvo sabrano u molitvi izvojevalo je prvu pobjedu a to je pohod pape Ivana Pavla II svojoj domovini 1979, koje je bilo ozbiljno dovedeno u pitanje.

Zašto Jerihonsko bdjenje na početku Korizme?

Mi katolici u ovom vremenu imamo mnoge poteškoće, imamo mnoge bedem koji nas dijele. Ti bedemi su moćni, naizgled nerazrušivi. Bog ne želi da njegova djeca žive u strahovima, u bijedi, u očaju, u ovisnostima i podjelama. On za nas želi blagoslov. Trpljenja su također milost i blagoslov: Bdjenje nam daje dodatnu snagu da prihvatimo križ i da živimo s Kristom. U Bdjenju očekujemo Božju pobjedu nad grijehom. Očekujemo i čudo, ako nam je potrebno. Ova molitva Jerihonskog bdijenja je konkretno nastojanje u kojem možemo iskusiti Božju blizinu, ljubav i milosrđe. Tijekom bdjenja je pokorničko bogoslužje 15. ožujka i korizmena sveta ispovijed. Noćno bdijenje ima uz Isusa  i posebnu ljepotu i značaj. Zabilježeno je da su zajednice koje su vršile bdijenje oživjele i osnažile se u mnogim pogledima.

Nas tište konkretno poteškoće vezan uz odgoj djece i mladeži, bračne krize, ne poštivanje života od začeća do prirodne smrti, ideologija roda koja želi razoriti obitelj,  nesloga i nejedinstvo u domovini, mir u svijetu. Zatim  zaustavljanje ubojitosti pisane i izgovorene riječi u „terorizmu ogovaranja“, iznošenja lažnih svjedočanstava u medijima, za zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji. Pred nama je ostvarivanje zaključaka  Druge sinode Zagrebačke nadbiskupije koja ima za cilj duhovnu obnovu naše nadbiskupije. Jednom riječju nakana je naše molitve vrlo velika i sveta. Prihvatimo je i podržimo je.

Tijek Jerihonskog bdjenja

Jerihonsko bdijenje započinje u nedjelju, a sasvim intenzivno  u ponedjeljak 11.03. i traje do subote 16. 03. u 17 sati. Završava sv. Misom i zahvalom Tebe Boga hvalimo.  U šest dana i noći bdije se: moli i klanja, adorira, pred Gospodinom. U molitvi se izmjenjuje molitva krunice, čitanje Svetog pisma, tišina, pjesme, litanije, časoslov, spontane molitve, slavljenja i slično. Započinje se u određeni sat i na kraju tjedna završava himnom „Tebe Boga hvalimo“. Vrlo je važno, i u duhu Jerihonskog bdjenja kao zamisli, da se u klanjanju dnevno moli cijeli Gospin ružarij, najbolje uz razmatranje, te uz posvetu Isusovu i Marijinom Srcu. Budući da je uz kapelu Corpus Domini klauzurni samostan sestara Pohoda Marijina, koje mole časoslov, u tim trenucima moli se u tišini ili se pridruži molitvi časoslova sa sestrama.

Nebeski zaštitnik Jerihonsko bdjenja je sv. Ivan Pavao II.

Dobro došli u kapelu Corpus Domini, u malu crkvu koja je svetište Presvete euharistije..  

 Don P. Crnjac, rektor kapele Corpus Domini

+++

Jerihonsko bdjenje ozujak 2019.

U KAPELI CORPUS DOMINI, na zagrebačkoj Trešnjevci, Mošćenička 3, održava se  Jerihonsko bdjenju, adoracija dan i noć u okviru Proljetnih kvatri  od 11. do 16. ožujka 2019. (ponedjeljak, utorak, srijeda, četvrtak, petak i subota). U petak u 19 sati pokorničko bogoslužje i korizmena sveta ispovijed, a u 20 sati sveta misa. Nakane Jerihonskog bdjenja: molitva za pokoru i obraćenje, molitva za miru domovini i svijetu, molitva za uklanjanje bedema nesloge, za zaustavljanje ubojitosti pisane i izgovorene riječi u „terorizmu ogovaranja“, za poštivanje ljudskog života od začeća pa do smrti, za zaustavljanje iseljavanja mladih obitelji.

arhiva_novosti

Sveta misa
radnim danom u 6,30 sati
nedjeljom i blagdanom u 9 i 17 sati

Euharistijsko klanjanje
svaki dan od 7 do 17 sati

Molitva svete krunice i blagoslov
svaki dan u 16,30 sati

Plan adoracije i nakane
Liturgijski kalendar

Copyright © 2019 Corpus Domini. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).