Alternative flash content

Requirements

Godina svetog Pavla apostola – Pavlova godina

Na molitvi večernje 28. lipnja 2007. papa Benedikt XVI. najavio je u bazilici sv. Pavla izvan Zidina proslavu Pavlove godine. Ona će započeti 28. lipnja 2008. a završiti 29. lipnja 2009. Ta je godina vezana uz spomene dvije tisuće godina rođenje sv. Pavla, apostola naroda

U Pavlovoj godini važna je ekumenska dimenzija. Naime, sv. Pavao apostol bio je apostol naroda. On je želio navijestiti Radosnu vijest svim narodima. On se zalagao posebno za slogu među svim kršćanima. U tome neka nas vodi, istakao je papa, i štiti a i pomogne u poniznom i iskrenom traženju potpunog jedinstva svih članova Mističnog Tijela Kristova. Papa je istakao da Crkva danas treba kao i nekoć „spremnih apostola da se žrtvuju …i budu svjedoci i mučenici kao sv. Pavao.“

Arheološkim istraživanjima je utvrđeno da mramorni sarkofag, koji leži u blizini oltara u Bazilici sv. Pavla, čuva se već dvije tisuće godina, u sebi drži zemne ostatke sv. Pavla apostola. A to je mnogo za hodočasnike da ih se na zoran način potakne na pobožnost.
Papa ima na umu da objavi dokument u kojem će iznijeti plan Pavlove godine, odrediti joj cilj i duhovna dobra za vjernike.
Pavlova godina posebno će ponuditi katolicima poziv i dati im priliku:

  1. da otkriju veliki lik sv. Pavla apostola, njegov mnogostruki i neumorni rad, njegova brojna putovanja, koja su posebno opisana u Djelima apostolskim, koja je napisao sv. Luka.
  2. da ponovo pročitaju Pavlove poslanice koje su upućene prvim kršćanskim zajednicama;
  3. da ponovo ožive prva vremena naše Crkve;
  4. da prodube duboki nauk sv. Pavla koji je upućen svima, a napose „poganima“ i da razmatraju o njegovoj živoj produhovljenoj vjeri, nadi i ljubavi;
  5. da pođu na grob apostola i na brojna mjesta koje je on posjetio, i u kojima je ustanovio prve kršćanske crkve.
  6. da ponovo ožive svoju vjeru i ulogu Crkve danas u svjetlu Pavlovog naučavanja;
  7. na kraju da mole i rade za jedinstvo svih kršćana u Crkvi koja treba očitovati da je pravo „Mistično Tijelo Kristovo“.
Predviđaju se mnoge aktivnosti u Pavlovoj godini. One se mogu sažeti i izložiti u različitim programima koji se ovdje donose:

1) Pastoralni program:
•   Sa dnevnim redovnim i izvanrednim liturgijskim slavljima;
•   U molitvenim susretima;
•   U slavljenju sakramenta pomirenja;

2) U religiozno-kulturnim programima:
•   Sa Pavlovom lekcijom i katehezom na temelju Pavlovih tekstova;
•  U konferencijama, meditacijama, simpozijima, teološkim promišljanjima ( u planu je 5 ili 6 velikih susreta u bazilici sv. Pavla na kojima će nastupiti stručnjaci o Pavlu apostolu a i svjedočiti poznate ličnosti);
•   Glazbeni programi;

3) Organizacija hodočašća:
•  Prvi hodočasnik će biti sam papa Benedikt XVI, koji će 28. lipnja 2008. otvoriti Pavlovu godinu, a pratit će ga predstavnica crkava i kršćanskih zajednica;
•  Ne će biti otvarana Sveta vrata (ona su otvorena 2000. godine i vezana su za Petrovu baziliku); ali bit će otvorena „Pavlova vrata“ (simetrična onim Svetim vratima) i postavit će se žarnik, plamenik za „Pavlov plamen“ koji će plamtjeti cijelu godinu i koji će dolijevati hodočasnici;
•   Predviđeni su različiti programi: primanja i različiti uredi za pomoć za hodočasnike;
•   Programi za posjete Pavlovih mjesta u Rimu (postoji u Rimu 12 mjesta na kojima se zadržavao sveti Pavao), ili u svijetu (Sveta zemlja, Turska, Malta i dr.)

4) Kulturni i umjetnički programi:
•    Predviđaju se izložbe, posjet bazilika, konferencije, koncerti;
•    Izložbe umjetničkih djela o sv. Pavlu;
•    Izložbe izdavačke djelatnosti, poštanskih markica o sv. Pavlu i sl.
•    Predviđa se izdavanje medalje za ovo dvotisućlijeće o sv. Pavlu;
•    Predviđa se izdavanje poštanske marke i kovanog novca u vrijednosti od dva Eura;
5) Izdavačka djelatnost:
•    Izdanje vodiča o bazilici na različitim jezicima;
•    Izdavanje Djela apostolskih i Poslanica sv. Pavla u novim prijevodima i popularnim izdanjima;  
•    Formiranje portala o sv. Pavlu (kao: annopaolino.org) koji će se stalno obnavljati i pružati nove podatke, davati informacije i primati predbilježbe.  
6) Program restauratorskih radova:
•    Potrebno je spomenuti da su u Bazilici sv. Pavla izvedene mnoge restauracije:
•    Restauriran je papina stolica u apsidi;
•    Restauriran je baldahin iznad papina oltara od Arnulfa iz Cambia;
•    Postavljena je nova rasvjeta glavne lađe a pripremaju se takve rasvjete za sporedne lađe;
•    Postavit će se novi kiosci za prodaju umjetničkih suvenira;
•    Priprema se izmjena poda i postavljanje „arheološke šetnje“ za  šetnju hodočasnika;
•    Uređeni su novih higijenski čvorovi i ostale usluge za hodočasnike.

7) Ekumenski program:
•    Spomenuti programi će biti posebno obilježeni ekumenskom dimenzijom. Oni će biti otvoreni za braću iz različitih kršćanskih denominacija da se ujedine u molitvi za jedinstvo svih vjernika Mističnog Tijela Kristova.
•    Krstionica za krštenje u bazilici sv. Pavla neće biti na raspolaganju za krštenja kao što je bila obično. U njoj će se zadržavati hodočasnici na molitvu.

U zaključku: Pavlova godina pomoći će svima u molitvi i u radu da se može reći sa sv. Pavlom, apostolom naroda: „Živim, ali ne više ja, nego živi u meni Krist“ (Gal 2, 20) i sa svetim Ivanom apostolom i evanđelistom: „da svi budu jedno“ (Iv 17,21). (P.C.)

 

arhiva_aktualne_teme

Sveta misa
radnim danom u 6,30 sati
nedjeljom i blagdanom u 9 i 17 sati

Euharistijsko klanjanje
svaki dan od 7 do 17 sati

Molitva svete krunice i blagoslov
svaki dan u 16,30 sati

Plan adoracije i nakane
Liturgijski kalendar

Copyright © 2023 Corpus Domini. Sva prava zadržana.
Joomla! je slobodan softver objavljen pod GNU Općom javnom licencom (GPL).